Hiển thị
  27/06/2017

Bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cấp chứng chỉ ĐHSP Hà Nội

Trường Đại học sư phạm Hà Nội thông báo khai giảng các khóa đào tạo cấp chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm sau: Nghiệp vụ sư phạm giáo viên, giảng viên, mầm non, quản lý mầm non, sư phạm dạy trung cấp - cao đẳng nghề...lớp học tại Hà Nội, Đà Nẵng, Nha Trang, TPH